Pseudoefedrin – ett sista inlägg

pseudoefedrin_koncentrationJag tittade i en vetenskaplig publikation om pseudoefedrin och dess koncentrationshalter efter medicinering som visade mycket intressanta resultat. Denna publikation har Björn Waldebäck och övriga läkare inom internationella ishockeyförbundet så klart koll på.

Man kan lätt vara kritisk mot Waldebäck (och bör nog så vara), men det verkar som att hela internationella ishockeyförbundet ger andra rekommendationer än Wada. Helt och fullständigt obegripligt för mig. Speciellt om man tittar på figuren till vänster som är tagen från ovan nämnda publikation.

Efter dagligt intagande av tre olika mediciner med 240 milligram pseudoefedrin under tre olika perioder uppmättes koncentrationen av pseudoefedrin i urinet under en tidsperiod av två dygn. Resultaten varierade kraftigt mellan de sex individerna (vad man inom den farmakokinetiska världen brukar kalla interindividuell variation), både avseende värdena på maximala koncentrationer och tidpunkter när dessa uppnås. Vidare verkar det finnas ganska hög osäkerhet i mätningarna vid varje tidpunkt (intraindividuell variation). För varje preparat nåddes en koncentration över gränsvärdet 150 mikrogram/milliliter (nanogram/liter) någon gång för minst en individ. En liknande tidigare studie visade liknande resultat.

Detta är väldigt intressanta resultat och ger Waldebäck rätt i att det kan helt enkelt varit så att Bäckström haft otur, dvs att mätningen gjordes precis när Bäckstöm hade den högsta koncentrationer pseudoefedrin.

När jag tittat i de vetenskapliga artiklarna förstår jag verkligen inte hur internationella ishockeyförbundet kan rekommendera en tablett om dagen (innehållande 120 mikrogram om bilden i Aftonbladet är den rätta). Risken att en mätning går över toleransvärdet går enligt mig inte att bortse från. Frågan är vem som ska ställas till svars. Om det nu är så att Bäckström talar sanning och har följt rekommendationerna är det så klart Björn Waldebäck. Men inte bara, hela internationella ishockeyförbundet verkar ha gjort bort sig här. Det verkar ju som att alla läkare inom OS-hockeyn varit överens om att en tablett varit okey

Jag har redan skrivit en del om Nicklas Bäckström, Björn Waldebäck, Tommy Boustedt och pseudoefedrin här och här.

UPPDATERING 1: Nu skriver också Expressen att det står klart att Nicklas Bäckström kan tala sanning.

INLÄGG ETT I NICKLAS BÄCKSTRÖMS PSEUDOEFEDRINHÄRVA: Nicklas Bäckström och efedrin

INLÄGG TVÅ I NICKLAS BÄCKSTRÖMS PSEUDOEFEDRINHÄRVA: Att göra en pudel – Tommy Boustedts tur?